Antydepresanty z grupy SSRI mogą wywołać trwałą dysfunkcje seksualną

Tak stwierdziła Europejska Agencja Leków ( EMA ) po wnikliwym przeglądzie literatury oraz zgłoszonych przypadków. Informacja niebawem trafi do ulotek niemal wszystkich antydepresantów na terenie Europy