Czarni niemal 10 razy częściej prześladują białych niż biali czarnych

W roku 2018 w USA odnotowano 537 204 przestępstw, których sprawcami byli czarni, a ofiarami biali (nie licząc morderstw, chodzi głównie o gwałty, rabunki, itd.) co stanowiło ponad 90% przestępstw „czarni-biali”. Uwzględniając fakt, że biali stanowią 76,5% populacji USA, a czarni 13,4%…