Czy nowe gatunki mogą wyewoluować z nowotworów? Być może tak.

Naukowcy są zgodni co do tego, że jest to mało prawdopodobne ale przenoszone nowotwory mogłyby teoretycznie przekształcić się w niezależne gatunki. Pewne dziwne pasożyty mogą być tego żywym dowodem. Biolodzy uznali ten pomysł za bardzo interesujący i godny dalszych badań Publikacja w Quanta ENG+TLDR