Ewa Minge wezwała Nergala, który uważa się za ateistę

by w „celach artystycznych” dokonał znieważenia na przykład wizerunku Mahometa