GOCLEVER padł. Ogłoszona upadłość. Brak serwisu. Brak wsparcia.

„Niniejszym zawiadamiamy, że(…)ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku Dłużnika GOCLEVER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000264176.