Kara więzienia za edukację seksualną? Projekt i głosowanie w Sejmie, potem manifestacje

Sejm zajmuje się obywatelską nowelizacją Kodeksu karnego, która zakłada karę więzienia za „propagowanie lub pochwalanie podejmowania przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej”. Posłowie opozycji uważają, że to przepisy wymierzone w edukację seksualną. O godzinie 17.30 w tej sprawie mają odbyć się manifestacje przed Sejmem i w kilku miastach, między innymi w Szczecinie i Poznaniu.