Mało chętnych na nowe mieszkania. „Zmiana jest możliwa dopiero w drugiej połowie przyszłego roku”

2022 rok na rynku nieruchomości można podsumować jako zapaść popytu – podkreślili autorzy raportu Expandera i Rentier.io. W ich ocenie, główną tego przyczyną były podwyżki stóp procentowych oraz zaostrzenie regulacji przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W rezultacie załamała się sprzedaż kredytów hipotecznych i popyt na mieszkania. Zdaniem analityków „zmiana sytuacji na rynku jest możliwa dopiero w drugiej połowie przyszłego roku”.