Marek Kuchciński złożył rezygnację. Sejm wybierze nowego marszałka

Na piątkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu Marek Kuchciński złożył rezygnację z funkcji marszałka – poinformowała wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Decyzja ma związek z informacjami dotyczącymi lotów marszałka samolotami rządowymi. O godzinie 15.30 Sejm ma się zająć wyborem nowego przewodniczącego izby.