Mentzen o konsekwencjach podniesienia płacy minimalnej do 4000 zł

To nie jest zwyczajna podwyżka. To jest potężna interwencja w gospodarkę!