Na warszawskich klatkach schodowych zachowały się plamy krwi Powstańców

Są ich dziesiątki, jeśli nie setki. „Żelazo z krwi wchodzi w reakcję z kamieniem. (…) Widziałem takie zjawisko na cmentarzu w Kutnie. Podczas walk w I w. św. jakiś ranny żołnierz pokrwawionymi palcami namazał krzyż. Znak przetrwał do dziś.”