„Oczywista i rażąca obraza przepisów”. 26 zarzutów dyscyplinarnych dla szefa nowej KRS

Jest postępowanie dyscyplinarne przeciwko szefowi nowej KRS, Leszkowi Mazurowi. Wszczął je zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, stawiając 26 zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów”. Chodzi o opóźnienia w pisaniu uzasadnień wyroków wydawanych przez Mazura jako sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie. – Jestem chyba najbardziej konsekwentnie ściganym członkiem Krajowej Rady za przewinienia dyscyplinarne – skomentował Mazur.