Sędzia, który skazał Kamińskiego: Orzeczenie sądu nie jest decyzją polityczną. Akt łaski jest

Sąd ocenił, że sprawowanie jakichkolwiek funkcji w organach administracji przez Mariusza Kamińskiego zagraża bezpieczeństwu demokratycznego państwa prawnego – powiedział sędzia Wojciech Łączewski, który skazał go na bezwarunkowe więzienie. Jak podkreślił, „orzeczenie sądu nigdy nie jest decyzją polityczną”. – Wydają ją sędziowie, a sędziowie są wyłączeni z systemu politycznego. Natomiast akt łaski jest zawsze aktem politycznym, ponieważ jest podejmowany przez polityka – mówił.