Sędzia oskarżony o wyłudzenie o 42 tys. zł. Sąd Najwyższy nie widzi nic złego

„Sąd Najwyższy jeszcze w tym samym dniu zmienił zaskarżoną uchwałę w ten sposób, że odmówił wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego Andrzeja Janowskiego do odpowiedzialności karnej i przywrócił go do pełnienia czynności służbowych”.