„Strona niemiecka przyjmuje dzisiaj naszą narrację, jak wyglądały tamte czasy”

Polska była okupowana nie przez nazistów, ale przez Niemców. Ta nowomowa, która wykształciła się przez ostatnie lata, gdzie próbowano odnarodowić tę agresję, odnarodowić okupantów, to wszystko upadło – mówił w „Kropce nad i” wicepremier Jacek Sasin (PiS).