TVP zignorowało prawomocny wyrok sądu

Zgodnie z wyrokiem mieli do dzisiaj opublikować 6 sondaży wiadomej partii. Publikacja sprostowania nie narusza ciszy wyborczej według PKW.