W Olsztynie brakuje chętnych na księży. Takiej sytuacji jeszcze nie było

Do olsztyńskiego seminarium na pierwszy rok studiów nie zgłosiła się ani jedna osoba, chcąca podjąć posługę kapłańską. Duchowni nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje.