Watchdog żąda wyników unieważnionych głosowań i nagrań

Sejm ma 14 dni na odpowiedź. „Wnosimy o udostępnienie wyników wszystkich głosowań […], także tych unieważnionych.” „Wnosimy o udostępnienie nagrań ze wszystkich kamer[…] [i] wszystkich nagrań audio z wymienionego wyżej posiedzenia Sejmu”