Wojsko Polskie wierzy, że zespół Downa jest uleczalny. Chorego dręczą urzędnicy.

Igor Łybacki z Poznania ma zespół Downa. Mimo to, jak pisze Głos Wielkopolski, co roku musi stawać przed komisją wojskową. Armia wzywa chłopaka rokrocznie od 5 lat. Według urzędników zaświadczenie od …