Zastąpi Mariana Banasia w czasie urlopu. Kim jest Małgorzata Motylow?

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś chciał powołania Małgorzaty Motylow na stanowisko wiceprezesa NIK. W czwartek sejmowa komisja do spraw kontroli państwowej zaopiniowała pozytywnie ten wniosek, a marszałek Sejmu Elżbieta Witek niecałe dwie godziny później wręczyła Motylow powołanie na urząd. Kim jest Małgorzata Motylow?