Zmiany w MSWiA. Z kompetencji Zielińskiego zniknęło kilka punktów

Wiceminister Jarosław Zieliński nie nadzoruje już działalności policji i Służby Ochrony Państwa oraz najnowszej tajnej służby działającej w resorcie spraw wewnętrznych. Tak zdecydował minister Mariusz Kamiński, który sam przejął nadzór nad tymi instytucjami.