„Żydzi w kierownictwie UB” – po angielsku

Klasyczne opracowanie Profesora Krzysztofa Szwagrzyka „Żydzi w kierownictwie UB” w tłum. angielskim na stronie Profesora Kevina MacDonalda. Bardzo pomocne na forach zagranicznych w przywracaniu prawdy o historii Żydów i Polaków.